Shop Mobile More Submit  Join Login
×Details

Submitted on
June 18, 2013
Image Size
1.3 MB
Resolution
1663×1377
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
418
Favourites
2 (who?)
Comments
37
Downloads
0

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 License.
×
V Island Explorer: Oishii by hastaru V Island Explorer: Oishii by hastaru
Tên: Oishii
Tuổi: 17
Giới Tính: Nam
Chiều cao: 1m8 (điêu toa vãi)
Cấp độ: Mây ( thấp nhất )

Trang bị: dụ khị giai độ tuổi 12-18 :icongaywinkplz: Vì về tấn công vật lý vãi cả vô dụng nên đành bonus em thêm tài bắn cung :iconmingplz:

Tiểu sử:
-Có năng lực dụ giai, tuy nhiên chỉ trong giới hạn độ tuổi từ 12 đến 18. Nhỏ còn thấy chíu khọ vì năng lực có tẹo mất dạy với tại sao không phải là dụ gái mà là dụ giai nhưng lớn quen rồi thì xài nhiều như chưa từng được xài. :icongaywinkplz:
-Cấp độ thấp nên chỉ dụ giai độ tuổi đó. Sau này mạnh hơn thì chắc là. . .dụ được mọi độ tuổi, mạnh nữa nữa thì chắc. . . dụ được chủng loài khác chăng :iconmingplz:
-Bắn cung giỏi (cho đỡ vô dụng :iconmingplz:)
-Học giỏi, trí nhớ tốt
-Tính tình hiền lành. bị câm ủa quên không thích nói chuyện :iconmingplz:

Đố ai biết hình vẽ trên mặt em là gì =[[

OC for RPGAME :iconv-island-explorer:
Add a Comment:
 
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingtearsplz: vẫn đang cố gắng phân tích cái hình vẽ trên mặt của Oishii là thứ gì nhưng bất lực ..
Reply
:iconhastaru:
hastaru Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Digital Artist
tại nó là chữ chứ không phải thứ trưởng ạ :iconmingcryplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingtearsplz: nghe xong như đc thông ..suốt toàn bộ trí não ..hình như nó là chữ Trai chăng ?
Reply
:iconhastaru:
hastaru Featured By Owner Jul 5, 2013  Student Digital Artist
em vẽ gớm vậy mà trưởng cũng nhìn ra, chữ trap đó trưởng :iconmingcryplz
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Jul 5, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconzoominplz: chữ trap trên mặt ẻm ..một loại bùa chú dụ trai àh em
Reply
:iconhastaru:
hastaru Featured By Owner Jul 5, 2013  Student Digital Artist
không trưởng ạ chỉ để khoe mẽ thôi :iconmanlytearsplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Jul 5, 2013  Hobbyist Digital Artist
mà ..con chym bồ câu kia là pet của em lun đúng hem ? :iconkakapoplz:
Reply
:iconhastaru:
hastaru Featured By Owner Jul 5, 2013  Student Digital Artist
:iconkakapoplz: :iconkakapoplz: :iconkakapoplz: :iconkakapoplz: :iconkakapoplz: :iconkakapoplz: :iconkakapoplz: :iconkakapoplz: :iconkakapoplz:
à trưởng thứ lỗi em thử nghiệm cái icon tếu quá :iconpapmingplz: vâng con chim câu nhà chồng tặng đó trưởng pet của em đấy mỗi cái không thường xuyên đi chung như Dương Tiễn với Hống Thiên Khuyển thôi :iconpapcryplz:
Reply
(1 Reply)
:iconnmatryoshka:
nmatryoshka Featured By Owner Jun 20, 2013  Hobbyist General Artist
may qu mnh l con gi :iconmingplz:
Reply
:iconhastaru:
hastaru Featured By Owner Jun 20, 2013  Student Digital Artist
hãy đợi đấy :iconmingplz:
Reply
Add a Comment: